Fiat 500 cabrio 1.2bemnzin lavy predny naboj/otoc poskodeny